Automobilový systém komunikace v blízkém okolí Výzvy trhu, klíčové faktory, poptávka, regionální analýza a příležitosti 2023 až 2029 | Marquardt Group, Denso, Alps Electric, Convadis

 

Zpráva představuje hloubkové hodnocení trhu s automobilovými systémy pro komunikaci na blízkém poli, včetně základních technologií, klíčových trendů, hnacích sil trhu, výzev, standardizace, regulačního prostředí, modelů nasazení, případových studií operátorů, příležitostí, budoucího plánu, hodnotového řetězce, ekosystémového hráče. profily a strategie. Zpráva také předkládá SWOT analýzu a prognózu investic do automobilového blízkého komunikačního systému v letech 2023 až 2029. Pozice hráče na trhu usnadňuje srovnávání a poskytuje jasné pochopení současné pozice hráčů na trhu.

 (Až 30% sleva na tento přehled)

Kliknutím na odkaz získáte vzorovou kopii zprávy:

https://www.marketinsightsreports.com/reports/020111587885/global-automotive-near-field-communication-system-market-research-report-2023/inquiry?mode=700

Zpráva obsahuje analýzu PORTER, PESTEL a také možný vliv mikroekonomických tržních determinant. Externí a interní prvky, u kterých se očekává, že budou mít příznivý nebo negativní dopad na firmu, byly prozkoumány, což osobám s rozhodovací pravomocí poskytlo jasnou budoucí vizi odvětví. Výzkum také napomáhá k pochopení dynamiky a struktury trhu Automotive Near Field Communication System studiem tržních segmentů a předpovídáním velikosti trhu. Průzkum je průvodcem pro investory, protože zobrazuje konkurenční analýzu hlavních konkurentů na trhu s automobilovým systémem Near Field Communication System podle produktu, ceny, finanční situace, produktového portfolia, plánů růstu a geografické přítomnosti.

Nejlepší společnosti : Marquardt Group, Denso, Alps Electric, Convadis, NXP Semiconductors, Continental, Microchip Technology,

trh s automobilovou komunikací v blízkém poli (NFC) byl v roce 2021 oceněn na 984,5 milionu USD a očekává se, že do roku 2029 dosáhne 8240,80 milionu USD, přičemž během prognózovaného období 2022 až 2029 zaznamená CAGR 30,42 %.

Klíčový vývoj:

23. března 2022 AMSTERDAM (Nizozemsko) – DENSO, druhý největší dodavatel mobility na světě, hrdě představuje DENSO X, nový digitální uzel s více kontaktními body, jehož cílem je usnadnit jak digitální, tak hybridní komunikaci pro nadšence mobility a technologií. Od oblasti mobility a technologií po budoucnost udržitelného zemědělství, DENSO X připravuje obsah, který zkoumá nejnovější technologie ve vesmíru DENSO.

Ovladače trhu:

  1. Klimatizační systémy, informační a zábavní systémy, přístup k motoru a komunikační rozhraní ADAS jsou součástí vnitřního trhu. Technologie NFC se používá v různých automobilových aplikacích, od luxusních vozidel po nízkonákladová vozidla. Technologie NFC nejen zjednodušuje proces navazování komunikace, ale také zkracuje celkovou dobu odezvy a cykly zpracování.
  2. Integrace systémů proti krádeži, jako jsou alarmy proti krádeži, imobilizéry a systémy bezklíčového vstupu, pomohla snížit výskyt krádeží vozidel v Evropě a Severní Americe. Vzhledem k tomu, že výrobci bezklíčové technologie stále více investují do zvýšení bezpečnosti této technologie, došlo k jasnému nárůstu jejího přijetí.

Segmentace trhu:

Analýza podle typu

Automobilový bezklíčový vstupní systém

Vysílací a informační systém

Analýza podle aplikace

Osobní vůz

Komerční vozidlo

Geograficky je tato zpráva rozdělena do několika klíčových regionů s prodejem, příjmy, podílem na trhu a mírou růstu automobilového systému Near Field Communication System v těchto regionech.

– Severní Amerika (Spojené státy americké, Kanada)

– Evropa (Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Rusko)

– Asie a Tichomoří (Čína, Japonsko, Jižní Korea, jihovýchodní Asie, Indie, Austrálie, Tchaj-wan, Indonésie, Thajsko, Malajsie)

– Latinská Amerika (Mexiko, Brazílie, Kolumbie, Argentina)

– Blízký východ a Afrika (Turecko, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty)

Klíčové výhody automobilového blízkého komunikačního systému Zpráva o průzkumu trhu :

-Zpráva poskytuje kvantitativní analýzu tržních segmentů, současné trendy, odhady a dynamiku světové analýzy trhu s automobilovým systémem Near Field Communication System od roku 2023 do roku 2029 s cílem identifikovat převažující příležitosti trhu s automobilovým systémem Near Field Communication System.

– Průzkum trhu je nabízen spolu s informacemi spojenými s klíčovými faktory, omezeními a příležitostmi.

-Zdůrazňuje schopnost kupujících a dodavatelů umožnit zúčastněným stranám činit obchodní rozhodnutí zaměřená na zisk a posílit jejich síť dodavatelů a kupujících.

-Hloubková analýza světového segmentu automobilového systému Near Field Communication System pomáhá určit převládající tržní příležitosti.

-Velké země v každém regionu jsou mapovány podle jejich příspěvku k výnosům na globálním trhu.

-Umístění tržních hráčů usnadňuje benchmarking a poskytuje jasné pochopení současné pozice hráčů na trhu.

-Zpráva obsahuje analýzu regionálních i globálních trendů světového trhu, klíčových hráčů, tržních segmentů, aplikačních oblastí a strategií růstu trhu s automobilovým systémem Near Field Communication System.

Projděte si popis zprávy a obsah:

https://www.marketinsightsreports.com/reports/020111587885/global-automotive-near-field-communication-system-market-research-report-2023?mode=700

Čím se tato zpráva liší?

COVID- Analýza dopadů – Zpráva obsahuje podrobnosti o dopadu pandemie na trh s automobilovými systémy pro komunikaci v blízkém okolí, dále včetně náhledů na situaci před COVID. Tato zpráva navíc přináší výhody, pokud jde o vyhlídky na zotavení po COVID, měnící se požadavky spotřebitelů a získávání vzorů, které jsou cenné pro společnosti zabývající se automobilovým systémem Near Field Communication System.

Analýza průmyslových trendů – Výzkum pokrývá současné trendy v oblasti automobilových komunikačních systémů v blízkém poli, které jsou rozšířeny o související technologie a posuny v průmyslových procesech. Diskutuje se o rozsahu digitálních a průmyslových technologií s cílem pomoci klientským firmám porozumět výhodám a rizikům obsaženým ve světle tržních trendů.

Metriky udržitelnosti automobilového blízkého komunikačního systému – Rostoucí obavy z výroby a spotřeby šetrné k životnímu prostředí jsou v tomto výzkumu posouvány na další úroveň, protože výzkum je zaměřen na nové metody zajištění udržitelnosti. Tyto poznatky zahrnují iniciativy šetrné ke klimatu přijaté některými hráči v odvětví automobilových komunikačních systémů v blízkém okolí. Kromě toho jsou vyhodnocovány podrobnosti o vlivu výrobců na uhlíkovou stopu, aby si klienti uvědomili svůj příspěvek k cílům udržitelného rozvoje.

Obsah

1 Přehled trhu

1.1 Definice produktu a tržní charakteristiky

1.2 Globální automobilový systém Near Field Communication Velikost trhu

1.3 Segmentace trhu

1.4 Globální makroekonomická analýza

1.5 SWOT analýza

  1. Dynamika trhu

2.1 Ovladače trhu

2.2 Tržní omezení a výzvy

2.3 Rozvíjející se automobilový blízký komunikační systém Trendy trhu

2.4 Dopad COVID-19

2.4.1 Krátkodobý dopad

2.4.2 Dlouhodobý dopad

3 Hodnocení přidruženého odvětví

3.1 Analýza dodavatelského řetězce

3.2 Aktivní účastníci odvětví

3.2.1 Klíčoví distributoři/maloobchodníci

3.3 Alternativní analýza

3.4 Dopad Covid-19 z pohledu průmyslového řetězce

A více…

Kup nyní @

https://www.marketinsightsreports.com/report/purchase/020111587885?mode=su?mode=700

Doplňkové služby: –

-Kromě seznamu zemí a společností uvedených ve studii si klienti mohou seznam upravit podle svých specifikovaných požadavků.

-Nabízíme 20% bezplatnou politiku přizpůsobení; klienti nás mohou požádat o zprávu šitou na míru po zvážení svých požadavků. Jakékoli úpravy však budou dokončeny po rychlé kontrole proveditelnosti.

Kontaktujte nás:

Irfan Tamboli (vedoucí prodeje) – Zprávy o statistikách trhu

Telefon: + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *