Cykloturistický trh 2023 Nejnovější pokroky, trendy a obrovské obchodní příležitosti – SpiceRoads Cyklistika, světové expedice, cestování + volný čas Holdco, LLC

Zpráva představuje hloubkové hodnocení trhu cyklistické turistiky včetně základních technologií, klíčových trendů, hnacích sil trhu, výzev, standardizace, regulačního prostředí, modelů nasazení, případových studií provozovatelů, příležitostí, budoucího plánu, hodnotového řetězce, profilů a strategií ekosystémových hráčů. . Zpráva také představuje SWOT analýzu a prognózu investic do cykloturistiky od roku 2023 do roku 2029. Pozice hráčů na trhu usnadňuje srovnávání a poskytuje jasné pochopení současné pozice hráčů na trhu.

 (Až 30% sleva na tento přehled)

Kliknutím na odkaz získáte vzorovou kopii zprávy:

https://www.marketinsightsreports.com/reports/020111585407/global-cycle-tourism-market-research-report-2023/inquiry?mode=700

Zpráva obsahuje analýzu PORTER, PESTEL a také možný vliv mikroekonomických tržních determinant. Externí a interní prvky, u kterých se očekává, že budou mít příznivý nebo negativní dopad na firmu, byly prozkoumány, což osobám s rozhodovací pravomocí poskytlo jasnou budoucí vizi odvětví. Výzkum také pomáhá pochopit dynamiku a strukturu trhu cykloturistiky studiem tržních segmentů a předpovídáním velikosti trhu. Výzkum je průvodcem pro investory, protože zobrazuje konkurenční analýzu hlavních konkurentů na trhu cykloturistiky podle produktu, ceny, finanční situace, produktového portfolia, plánů růstu a geografické přítomnosti.

Nejlepší společnosti : SpiceRoads Cycling, World Expeditions, Travel + Leisure Holdco, LLC, Exodus Travels Limited., Intrepid Travel, G Adventures, Himalayan Glacier Adventure and Travel Company, Sarracini Travel, Arbutus Routes, Austin Adventures,

Velikost globálního trhu cyklistické turistiky byla v roce 2020 oceněna na 345,1 milionu USD a očekává se, že do roku 2029 přesáhne 1 291,3 milionu USD s registrovanou CAGR 14,78 % od roku 2021 do roku 2029.

Klíčové změny:

V prosinci 2022 zahájila Intrepid Travel své nové balíčky dobrodružných zájezdů do USA. Nové výlety kombinují venkovní atletické výlety, jako je jízda na kole a procházky, s itineráři, které zdůrazňují prohlídky památek a kuchyni

V srpnu 2021 SpiceRoads Cycling spustil nový balíček výletů na kole do Kolumbie v Latinské Americe, aby umožnil turistům objevovat latinskoamerické přírodní krásy a rozmanitost. Kolumbie má jednu z nejživějších a nejúspěšnějších cyklistických kultur na světě a její občané oceňují cyklistiku a ohromující jezdecký sport.

Ovladače trhu:

Pozitivní ekonomický dopad cykloturistiky vybízí vládu, aby investovala do rozvoje infrastruktury přátelské k cykloturistice. Ve Skotsku přispívá cyklistická turistika k HDP ročně kolem 131,8 milionů USD až 268,7 milionů USD. Cyklus turisté hodně utrácejí v hotelech, hospodách a kavárnách, což podporuje ekonomický růst. Kromě toho se očekává, že zdravotní přínosy spojené s cykloturistikou a rostoucí povědomí o cykloturistice mezi obyvatelstvem povedou v nadcházejících letech růst trhu cykloturistiky. Rychle rostoucí zdravotní a wellness turistika po celém světě významně ovlivňuje růst globálního trhu cykloturistiky.

Segmentace trhu:

Analýza podle typu

1-2denní prohlídka

3-7denní prohlídka

Více než 7 dní turné

Analýza podle aplikace

18 až 30 let

31 až 50 let

Nad 50 let

Geograficky je tato zpráva rozdělena do několika klíčových regionů, přičemž tržby, příjmy, podíl na trhu a míra růstu cykloturistiky v těchto regionech zahrnují

– Severní Amerika (Spojené státy americké, Kanada)

– Evropa (Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Rusko)

– Asie a Tichomoří (Čína, Japonsko, Jižní Korea, jihovýchodní Asie, Indie, Austrálie, Tchaj-wan, Indonésie, Thajsko, Malajsie)

– Latinská Amerika (Mexiko, Brazílie, Kolumbie, Argentina)

-Blízký východ a Afrika (Turecko, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty)

Klíčové výhody průzkumu trhu cykloturistiky :

– Zpráva poskytuje kvantitativní analýzu tržních segmentů, současných trendů, odhadů a dynamiky analýzy světového trhu cykloturistiky od roku 2023 do roku 2029 s cílem identifikovat převládající příležitosti na světovém trhu cykloturistiky.

– Průzkum trhu je nabízen spolu s informacemi spojenými s klíčovými faktory, omezeními a příležitostmi.

-Zdůrazňuje schopnost kupujících a dodavatelů umožnit zúčastněným stranám činit obchodní rozhodnutí zaměřená na zisk a posílit jejich síť dodavatelů a kupujících.

-Hloubková analýza segmentace trhu světové cyklistické turistiky pomáhá určit převládající tržní příležitosti.

-Velké země v každém regionu jsou mapovány podle jejich příspěvku k výnosům na globálním trhu.

-Umístění tržních hráčů usnadňuje benchmarking a poskytuje jasné pochopení současné pozice hráčů na trhu.

-Zpráva obsahuje analýzu regionálních i globálních trendů světového trhu, klíčových hráčů, tržních segmentů, aplikačních oblastí a strategií růstu trhu cykloturistiky.

Projděte si popis zprávy a obsah:

https://www.marketinsightsreports.com/reports/020111585407/global-cycle-tourism-market-research-report-2023?mode=700

Čím se tato zpráva liší?

COVID- Analýza dopadů – Zpráva obsahuje podrobnosti o dopadu pandemie na trh cykloturistiky a dále informace o situaci před COVID. Kromě toho je tato zpráva přínosem, pokud jde o vyhlídky na zotavení po COVID, měnící se požadavky spotřebitelů a získávání vzorů cenných pro společnosti zabývající se cyklistickou turistikou.

Analýza průmyslových trendů – Výzkum pokrývá současné trendy v oblasti cykloturistiky, které jsou rozšířeny o související technologie a posuny v průmyslových procesech. Diskutuje se o rozsahu digitálních a průmyslových technologií s cílem pomoci klientským firmám porozumět výhodám a rizikům obsaženým ve světle tržních trendů.

Metriky udržitelnosti cyklistického cestovního ruchu – Rostoucí obavy z výroby a spotřeby šetrné k životnímu prostředí jsou v tomto výzkumu posouvány na další úroveň, protože výzkum je zaměřen na nové metody zajištění udržitelnosti. Tyto poznatky zahrnují iniciativy šetrné ke klimatu přijaté některými hráči v odvětví cyklistické turistiky. Kromě toho jsou vyhodnocovány podrobnosti o vlivu výrobců na uhlíkovou stopu, aby si klienti uvědomili svůj příspěvek k cílům udržitelného rozvoje.

Obsah

1 Přehled trhu

1.1 Definice produktu a tržní charakteristiky

1.2 Velikost globálního trhu cykloturistiky

1.3 Segmentace trhu

1.4 Globální makroekonomická analýza

1.5 SWOT analýza

  1. Dynamika trhu

2.1 Ovladače trhu

2.2 Tržní omezení a výzvy

2.3 Rozvíjející se trendy na trhu cykloturistiky

2.4 Dopad COVID-19

2.4.1 Krátkodobý dopad

2.4.2 Dlouhodobý dopad

3 Hodnocení přidruženého odvětví

3.1 Analýza dodavatelského řetězce

3.2 Aktivní účastníci odvětví

3.2.1 Klíčoví distributoři/maloobchodníci

3.3 Alternativní analýza

3.4 Dopad Covid-19 z pohledu průmyslového řetězce

A více…

Kup nyní @

https://www.marketinsightsreports.com/report/purchase/020111585407?mode=su?mode=700

Doplňkové služby: –

-Kromě seznamu zemí a společností uvedených ve studii si klienti mohou seznam upravit podle svých specifikovaných požadavků.

-Nabízíme 20% bezplatnou politiku přizpůsobení; klienti nás mohou požádat o zprávu šitou na míru po zvážení svých požadavků. Jakékoli úpravy však budou dokončeny po rychlé kontrole proveditelnosti.

Kontaktujte nás:

Irfan Tamboli (vedoucí prodeje) – Zprávy o statistikách trhu

Telefon: + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *