6. 2. 2023

Společnost CGD získala 187 milionů za prodej aktiv v rámci projektu Crow

2 min read

Podle prohlášení zaslaného Komisi pro trh s cennými papíry (CMVM) získala společnost Caixa Geral de Depósitos (CGD) po dokončení prodeje aktiv v rámci projektu Crow přibližně 187 milionů eur.

V poznámce, která doplňuje oznámení z 29. prosince o prodeji „podílových jednotek ve Fondu pro obnovu cestovního ruchu, Fondu rizikového kapitálu (FRT) a FLIT – PTREL, SICAV-SIF, S.C.A. (FLIT), jakož i dalších aktiv v hotelovém sektoru (Crow Project)“, CGD uvádí, že „uzavření této transakce vedlo k získání přibližně 187 milionů eur“.

Podle banky by se „snížení bilanční expozice vůči restrukturalizačním fondům mělo projevit odhadem 9 mld. [bazických bodů] kapitálového poměru CET1 společnosti Caixa ve srovnání s poměrem vykázaným v září 2022“.

„Odhadovaný dopad na výsledky za finanční rok 2022 by měl být pozitivní ve výši přibližně 14 milionů eur před zdaněním,“ odhaduje CGD.

V pondělí společnost BCP oznámila, že za prodej aktiv v rámci projektu Crow získala přibližně 233 milionů EUR, což mělo pozitivní dopad na výsledek hospodaření za rok 2022 ve výši 1,6 milionu EUR.

Dne 29. prosince byl projekt Crow uzavřen po podpisu kupních a prodejních smluv se společností spřízněnou s Davidson Kempner Capital Management, společně s Novo banco, Caixa Geral de Depósitos, Santander a Oitante.

V sázce jsou podíly ve Fondu pro obnovu cestovního ruchu, Fondu rizikového kapitálu a společnosti FLIT-PTREL-SIF, S.C.A., jakož i další aktiva v hotelovém sektoru.

Podle sdělení, která BCP, CGD a Novo Banco dosud zaslaly regulačnímu orgánu, byly v důsledku dokončení tohoto projektu podíly prodávajících ve Fondu pro obnovu cestovního ruchu, Fondu rizikového kapitálu (FRT) a aktiva držená FRT převedeny na kupujícího – společnost spřízněnou s Davidson Kempner Capital Management.

Totéž se stalo s podíly prodávajících ve společnosti FLIT a s majetkem, který společnost FLIT držela.

Některá hotelová aktiva v držení Fondu pro zotavení koupila společnost FLIT, zatímco některá aktiva v držení společností FLIT a FRT byla převedena na příslušné prodávající.

Téhož dne Novo Banco oznámila, že na dokončení tohoto projektu obdrží 224 milionů eur.