Trh s automobilovým vrstveným sklem 2023–2029: Analýza konkurenční krajiny podle hlavních regionů, průmyslové aktualizace a prognóza do roku 2029

 

Zpráva představuje hloubkové hodnocení trhu s automobilovým vrstveným sklem včetně základních technologií, klíčových trendů, hnacích sil trhu, výzev, standardizace, regulačního prostředí, modelů nasazení, případových studií operátorů, příležitostí, budoucího plánu, hodnotového řetězce, profilů ekosystémových hráčů a strategie. Zpráva také představuje SWOT analýzu a prognózu investic do automobilového vrstveného skla v letech 2023 až 2029. Pozice hráče na trhu usnadňuje srovnávání a poskytuje jasné pochopení současné pozice hráčů na trhu.

 (Až 30% sleva na tento přehled)

Kliknutím na odkaz získáte vzorovou kopii zprávy:

https://www.marketinsightsreports.com/reports/020111588095/global-automotive-laminated-glass-market-research-report-2023/inquiry?mode=700

Zpráva obsahuje analýzu PORTER, PESTEL a také možný vliv mikroekonomických tržních determinant. Externí a interní prvky, u kterých se očekává, že budou mít příznivý nebo negativní dopad na firmu, byly prozkoumány, což osobám s rozhodovací pravomocí poskytlo jasnou budoucí vizi odvětví. Výzkum také pomáhá pochopit dynamiku a strukturu trhu s automobilovým vrstveným sklem studiem tržních segmentů a předpovídáním velikosti trhu. Průzkum je průvodcem investora, protože zobrazuje konkurenční analýzu hlavních konkurentů na trhu s automobilovým vrstveným sklem podle produktu, ceny, finanční situace, produktového portfolia, plánů růstu a geografické přítomnosti.

Nejlepší společnosti : AGC, NSG, Saint-Gobain, Fuyao, Central Glass, Webasto, Vitro, Xinyi Glass, AGP Group, SABIC, Covestro, Teijin, PGW, XYG, Soliver,

trh s automobilovým vrstveným sklem by v prognózovaném období 2022–2029 vykazoval CAGR 5,00 %

Ovladače trhu:

Nárůst používání vrstveného skla

Vzhledem k výhodám, které vrstvené sklo nabízí, spotřebitelé požadují vrstvené sklo od výrobců automobilů. Navíc se očekává, že trh poroste díky elektrickým a autonomním vozidlům. Kromě toho došlo k exponenciálnímu nárůstu instalace vrstveného skla na trh s náhradními díly, protože tvrzená skla se historicky používala ve vozidlech. Vrstvené sklo také nabízí lepší viditelnost než tvrzené sklo, a proto se prodej vrstveného skla v posledních letech zvýšil.

Novinky z oboru

V červenci 2022 společnost Compagnie de Saint-Gobain SA rozšířila své stavební produkty o transfer technologií od společnosti Kaycan Ltd. (Kanada) prostřednictvím akvizice společnosti Kaycan Ltd. Očekává se, že akvizice také zlepší přítomnost společnosti Compagnie de Saint-Gobain SA na trhu v Severní Americe.

V lednu 2022 společnost AGC Inc. vylepšila svou řadu Infoverre Paper-like Screen Series, ultratenký skleněný nápis, který aplikuje technologii AGC na zpracování skla na OLED. Značení nachází své uplatnění v autobusech, vlacích a užitkových vozidlech.

Segmentace trhu:

Analýza podle typu

třída A

třída B

Analýza podle aplikace

Osobní vozidlo

Komerční vozidlo

Geograficky je tato zpráva rozdělena do několika klíčových regionů s prodejem, příjmy, podílem na trhu a mírou růstu automobilového vrstveného skla v těchto regionech, které pokrývají

– Severní Amerika (Spojené státy americké, Kanada)

– Evropa (Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Rusko)

– Asie a Tichomoří (Čína, Japonsko, Jižní Korea, jihovýchodní Asie, Indie, Austrálie, Tchaj-wan, Indonésie, Thajsko, Malajsie)

– Latinská Amerika (Mexiko, Brazílie, Kolumbie, Argentina)

-Blízký východ a Afrika (Turecko, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty)

Klíčové výhody automobilového vrstveného skla Zpráva o průzkumu trhu :

– Zpráva poskytuje kvantitativní analýzu segmentů trhu, současné trendy, odhady a dynamiku světového trhu s automobilovým vrstveným sklem v letech 2023 až 2029 s cílem identifikovat převládající příležitosti na světovém trhu s automobilovým vrstveným sklem.

– Průzkum trhu je nabízen spolu s informacemi spojenými s klíčovými faktory, omezeními a příležitostmi.

-Zdůrazňuje schopnost kupujících a dodavatelů umožnit zúčastněným stranám činit obchodní rozhodnutí zaměřená na zisk a posílit jejich síť dodavatelů a kupujících.

-Hloubková analýza světového segmentu automobilového vrstveného skla pomáhá určit převládající tržní příležitosti.

-Velké země v každém regionu jsou mapovány podle jejich příspěvku k výnosům na globálním trhu.

-Umístění tržních hráčů usnadňuje benchmarking a poskytuje jasné pochopení současné pozice hráčů na trhu.

– Zpráva obsahuje analýzu regionálních i globálních trendů světového trhu, klíčových hráčů, tržních segmentů, aplikačních oblastí a strategií růstu trhu s automobilovým vrstveným sklem.

Projděte si popis zprávy a obsah:

https://www.marketinsightsreports.com/reports/020111588095/global-automotive-laminated-glass-market-research-report-2023?mode=700

Čím se tato zpráva liší?

COVID – Analýza dopadů – Zpráva obsahuje podrobnosti o dopadu pandemie na trh s automobilovým vrstveným sklem a dále informace o situaci před COVID. Tato zpráva navíc přináší výhody, pokud jde o vyhlídky na zotavení po COVID, měnící se požadavky spotřebitelů a získávání vzorů cenných pro společnosti vyrábějící vrstvené sklo.

Analýza průmyslových trendů – Výzkum pokrývá současné trendy v oblasti automobilového vrstveného skla, které jsou rozšířeny o související technologie a posuny v průmyslových procesech. Diskutuje se o rozsahu digitálních a průmyslových technologií s cílem pomoci klientským firmám porozumět výhodám a rizikům obsaženým ve světle tržních trendů.

Metriky udržitelnosti automobilového vrstveného skla – Rostoucí obavy z výroby a spotřeby šetrné k životnímu prostředí jsou v tomto výzkumu posouvány na další úroveň, protože výzkum je zaměřen na nové metody zajištění udržitelnosti. Tyto poznatky zahrnují iniciativy šetrné ke klimatu přijaté některými hráči v průmyslu automobilového vrstveného skla. Kromě toho jsou vyhodnocovány podrobnosti o vlivu výrobců na uhlíkovou stopu, aby si klienti uvědomili svůj příspěvek k cílům udržitelného rozvoje.

Obsah

1 Přehled trhu

1.1 Definice produktu a tržní charakteristiky

1.2 Velikost trhu s celosvětovým automobilovým vrstveným sklem

1.3 Segmentace trhu

1.4 Globální makroekonomická analýza

1.5 SWOT analýza

  1. Dynamika trhu

2.1 Ovladače trhu

2.2 Tržní omezení a výzvy

2.3 Nové trendy na trhu s automobilovým vrstveným sklem

2.4 Dopad COVID-19

2.4.1 Krátkodobý dopad

2.4.2 Dlouhodobý dopad

3 Hodnocení přidruženého odvětví

3.1 Analýza dodavatelského řetězce

3.2 Aktivní účastníci odvětví

3.2.1 Klíčoví distributoři/maloobchodníci

3.3 Alternativní analýza

3.4 Dopad Covid-19 z pohledu průmyslového řetězce

A více…

Kup nyní @

https://www.marketinsightsreports.com/report/purchase/020111588095?mode=su?mode=700

Doplňkové služby: –

-Kromě seznamu zemí a společností uvedených ve studii si klienti mohou seznam upravit podle svých specifikovaných požadavků.

-Nabízíme 20% bezplatnou politiku přizpůsobení; klienti nás mohou požádat o zprávu šitou na míru po zvážení svých požadavků. Jakékoli úpravy však budou dokončeny po rychlé kontrole proveditelnosti.

Kontaktujte nás:

Irfan Tamboli (vedoucí prodeje) – Zprávy o statistikách trhu

Telefon: + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *