Zpráva o analýze velikosti trhu a trendů virtuální a rozšířené reality 2022: obchodní linie, nejlepší trhy, přehled právních předpisů, konkurenční prostředí a prognózy do roku 2028 – Google, Samsung Electronics, Microsoft, Sony Interactive Entertainment

 

Zpráva představuje hloubkové hodnocení trhu s virtuální a rozšířenou realitou včetně základních technologií, klíčových trendů, hnacích sil trhu, výzev, standardizace, regulačního prostředí, modelů nasazení, případových studií operátorů, příležitostí, budoucího plánu, hodnotového řetězce, profilů ekosystémových hráčů. a strategie. Zpráva také představuje SWOT analýzu a prognózu pro investice do virtuální a rozšířené reality od roku 2023 do roku 2029. Pozice hráče na trhu usnadňuje srovnávání a poskytuje jasné pochopení současné pozice hráčů na trhu.

 (Až 30% sleva na tento přehled)

Kliknutím na odkaz získáte vzorovou kopii zprávy:

https://www.marketinsightsreports.com/reports/020111586653/global-virtual-and-augmented-reality-market-research-report-2023/inquiry?mode=700

Zpráva obsahuje analýzu PORTER, PESTEL a také možný vliv mikroekonomických tržních determinant. Externí a interní prvky, u kterých se očekává, že budou mít příznivý nebo negativní dopad na firmu, byly prozkoumány, což osobám s rozhodovací pravomocí poskytlo jasnou budoucí vizi odvětví. Výzkum také pomáhá pochopit dynamiku a strukturu trhu virtuální a rozšířené reality studiem tržních segmentů a předpovídáním velikosti trhu. Průzkum je průvodcem investora, protože zobrazuje konkurenční analýzu hlavních konkurentů na trhu virtuální a rozšířené reality podle produktu, ceny, finanční situace, produktového portfolia, plánů růstu a geografické přítomnosti.

Nejlepší společnosti : Google, Samsung Electronics, Microsoft, Sony Interactive Entertainment, Oculus VR, HTC, ZeroLigh, EON Reality, Nokia, Barco, Blippar, Aurasma, MindMaze, Virtalis, Manus Machinae, Independiente Communications, VirZOOM, NuFormer Projection,

Očekává se, že globální trh virtuální a rozšířené reality v aktuálním roce (2022) bude mít velikost trhu 37,0 miliard USD a může dosáhnout až 114,5 miliard USD do roku 2027, což je konec pětiletého prognózovaného období při růstu trhu o 25,3 % sazba.

Ovladače trhu:

S celosvětově rostoucí poptávkou po rozšířené a virtuální realitě v důsledku vypuknutí COVID-19 začalo mnoho společností vyrábět rozšířenou a virtuální realitu s nejnovějšími technologiemi a různými funkcemi. a funkcemi. Některé tablety se dodávají s různými procesory a operačním systémem (OS), jako je Android ICS, který je nyní postupně nahrazován Androidem Jelly Bean, některé podporují duální 3G SIM pro potřeby volání a procházení na jediné kartě. Na trh se dostane rozšířená a virtuální realita s různými funkcemi. Očekává se, že nejnovější technologie a inovace pomohou přinést revoluci ve funkcích a specifikacích nadcházející rozšířené a virtuální reality. Kromě toho se očekává, že technologie 5G poskytne lukrativní příležitosti pro růst trhu.

Omezení:

S příchodem nových herních zařízení a technologií narůstají zdravotní problémy hráčů související s AR. Hry pro AR jsou vysoce interaktivní a udržují uživatele pohlceného hrou na delší hodiny, což způsobuje problémy, jako je úzkost, únava očí, obezita a nedostatek koncentrace. Povaha technologie AR je pohlcující a může vyvolat úzkost nebo stres po delším nošení náhlavní soupravy AR. Kromě stresu vystavují zařízení AR uživatele také škodlivému elektromagnetickému frekvenčnímu záření, které může způsobit onemocnění. Výzkumníci z Národního toxikologického programu (NTP), federálního meziagenturního programu spadajícího pod National Health Institutes (USA), experimentovali na myších. Tento experiment ukázal, že subjekty vystavené elektromagnetickému záření mohou být náchylnější k rakovině. Proto,

Segmentace trhu:

Analýza podle typu

Hardware

Software

Servis

Analýza podle aplikace

Zdravotní péče

Vzdělání

Maloobchodní

Hraní

Konstrukce

Média a zábava

Automobilový průmysl

Obrana a letectví

Výrobní

Geograficky je tato zpráva rozdělena do několika klíčových regionů s prodejem, příjmy, podílem na trhu a mírou růstu virtuální a rozšířené reality v těchto regionech.

– Severní Amerika (Spojené státy americké, Kanada)

– Evropa (Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Rusko)

– Asie a Tichomoří (Čína, Japonsko, Jižní Korea, jihovýchodní Asie, Indie, Austrálie, Tchaj-wan, Indonésie, Thajsko, Malajsie)

– Latinská Amerika (Mexiko, Brazílie, Kolumbie, Argentina)

– Blízký východ a Afrika (Turecko, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty)

Klíčové výhody průzkumu trhu virtuální a rozšířené reality :

– Zpráva poskytuje kvantitativní analýzu tržních segmentů, současných trendů, odhadů a dynamiky světové analýzy trhu virtuální a rozšířené reality od roku 2023 do roku 2029 s cílem identifikovat převládající světové tržní příležitosti virtuální a rozšířené reality.

– Průzkum trhu je nabízen spolu s informacemi spojenými s klíčovými faktory, omezeními a příležitostmi.

-Zdůrazňuje schopnost kupujících a dodavatelů umožnit zúčastněným stranám činit obchodní rozhodnutí zaměřená na zisk a posílit jejich síť dodavatelů a kupujících.

-Hloubková analýza segmentace trhu virtuální a rozšířené reality pomáhá určit převládající tržní příležitosti.

-Velké země v každém regionu jsou mapovány podle jejich příspěvku k výnosům na globálním trhu.

-Umístění tržních hráčů usnadňuje benchmarking a poskytuje jasné pochopení současné pozice hráčů na trhu.

– Zpráva obsahuje analýzu regionálních i globálních trendů světového trhu, klíčových hráčů, tržních segmentů, aplikačních oblastí a strategií růstu trhu virtuální a rozšířené reality.

Projděte si popis zprávy a obsah:

https://www.marketinsightsreports.com/reports/020111586653/global-virtual-and-augmented-reality-market-research-report-2023?mode=700

Čím se tato zpráva liší?

COVID – Analýza dopadů – Zpráva obsahuje podrobnosti o dopadu pandemie na trh s virtuální a rozšířenou realitou, dále včetně náhledů na situaci před COVID. Tato zpráva navíc přináší výhody, pokud jde o vyhlídky na zotavení po COVID, měnící se požadavky spotřebitelů a získávání vzorů cenných pro společnosti využívající virtuální a rozšířenou realitu.

Analýza průmyslových trendů – Výzkum pokrývá současné trendy v oblasti virtuální a rozšířené reality, které jsou rozšířeny o související technologie a posuny v průmyslových procesech. Diskutuje se o rozsahu digitálních a průmyslových technologií s cílem pomoci klientským firmám porozumět výhodám a rizikům obsaženým ve světle tržních trendů.

Metriky udržitelnosti virtuální a rozšířené reality – Rostoucí obavy z výroby a spotřeby šetrné k životnímu prostředí jsou v tomto výzkumu posouvány na další úroveň, protože výzkum je zaměřen na nově vznikající metody zajištění udržitelnosti. Tyto poznatky zahrnují iniciativy šetrné ke klimatu přijaté některými hráči v odvětví virtuální a rozšířené reality. Kromě toho jsou vyhodnocovány podrobnosti o vlivu výrobců na uhlíkovou stopu, aby si klienti uvědomili svůj příspěvek k cílům udržitelného rozvoje.

Obsah

1 Přehled trhu

1.1 Definice produktu a tržní charakteristiky

1.2 Velikost globálního trhu virtuální a rozšířené reality

1.3 Segmentace trhu

1.4 Globální makroekonomická analýza

1.5 SWOT analýza

  1. Dynamika trhu

2.1 Ovladače trhu

2.2 Tržní omezení a výzvy

2.3 Nové trendy na trhu virtuální a rozšířené reality

2.4 Dopad COVID-19

2.4.1 Krátkodobý dopad

2.4.2 Dlouhodobý dopad

3 Hodnocení přidruženého odvětví

3.1 Analýza dodavatelského řetězce

3.2 Aktivní účastníci odvětví

3.2.1 Klíčoví distributoři/maloobchodníci

3.3 Alternativní analýza

3.4 Dopad Covid-19 z pohledu průmyslového řetězce

A více…

Kup nyní @

https://www.marketinsightsreports.com/report/purchase/020111586653?mode=su?mode=700

Doplňkové služby: –

-Kromě seznamu zemí a společností uvedených ve studii si klienti mohou seznam upravit podle svých specifikovaných požadavků.

-Nabízíme 20% bezplatnou politiku přizpůsobení; klienti nás mohou požádat o zprávu šitou na míru po zvážení svých požadavků. Jakékoli úpravy však budou dokončeny po rychlé kontrole proveditelnosti.

Kontaktujte nás:

Irfan Tamboli (vedoucí prodeje) – Zprávy o statistikách trhu

Telefon: + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *