Zpráva o trzích plateb v reálném čase 2022–2028 – Rozvojové země urychlí současný a budoucí růst trhu – ACI Worldwide, FIS, Fiserv, PayPal

 

Zpráva představuje hloubkové hodnocení trhu plateb v reálném čase včetně základních technologií, klíčových trendů, hnacích sil trhu, výzev, standardizace, regulačního prostředí, modelů nasazení, případových studií operátorů, příležitostí, budoucího plánu, hodnotového řetězce, profilů ekosystémových hráčů a strategie. Zpráva také představuje SWOT analýzu a prognózu investic do plateb v reálném čase od roku 2023 do roku 2029. Pozice hráčů na trhu usnadňuje srovnávání a poskytuje jasné pochopení současné pozice hráčů na trhu.

 (Až 30% sleva na tento přehled)

Kliknutím na odkaz získáte vzorovou kopii zprávy:

https://www.marketinsightsreports.com/reports/020111587619/global-real-time-payments-market-research-report-2023/inquiry?mode=700

Zpráva obsahuje analýzu PORTER, PESTEL a také možný vliv mikroekonomických tržních determinant. Externí a interní prvky, u kterých se očekává, že budou mít příznivý nebo negativní dopad na firmu, byly prozkoumány, což osobám s rozhodovací pravomocí poskytlo jasnou budoucí vizi odvětví. Výzkum také pomáhá pochopit dynamiku a strukturu trhu plateb v reálném čase studiem tržních segmentů a předpovídáním velikosti trhu. Průzkum je průvodcem pro investory, protože zobrazuje konkurenční analýzu hlavních konkurentů na trhu plateb v reálném čase podle produktu, ceny, finanční situace, produktového portfolia, plánů růstu a geografické přítomnosti.

Nejlepší společnosti : ACI Worldwide, FIS, Fiserv, PayPal, Wirecard, Mastercard, Worldline, Temenos, Visa, Apple, Alipay (Ant Financial), Global Payments, Capegemini, Icon Solutions, REPAY, IntegraPay, SIA, Obopay, Ripple, Pelican, Finastra, Nets, FSS, Inteligentní platby, Montran,

Očekává se, že trh plateb v reálném čase vzroste z 6,8 miliardy USD v roce 2018 na 25,9 miliardy USD do roku 2023 při složené roční míře růstu (CAGR) 30,6 %.

Ovladače trhu:

Rostoucí zaměření na používání pokročilých technologií a nových obchodních modelů v sektoru Fintech, jako jsou otevřené platební systémy v reálném čase s podporou API využívající mobilní aplikace, přispělo k růstu trhu. Podle studie společnosti Finastra se v roce 2021 očekává, že Baas (Banking as a Service) vzroste během příštích tří let o 25 % a poskytne uživatelům různé funkce zabudované do systému, jako jsou platby v reálném čase, retailové bankovnictví atd. a 86 % hráčů na trhu plánuje přijmout otevřená API, aby umožnila dostupné bankovní funkce.

Regionální analýza:

V Hongkongu byl podíl plateb v reálném čase zaznamenán v roce 2021 na 7,3 %, což se odhaduje na trojnásobek (22,8 % do roku 2026). Silně předpokládaný příjem v reálném čase povede k tomu, že spotřebitelské a obchodní výhody dosáhnou v roce 2026 260 milionů USD. Makroekonomické přínosy používání plateb v reálném čase byly v roce 2021 odhadem 338 milionů USD ekonomického výstupu (0,09 % formálního HDP), což je ekvivalent na výkon 3 355 pracovníků.

Podle Centra pro ekonomiku a obchodní výzkum (CEBR) měla Indie největší objem plateb v reálném čase mezi podniky na celém světě, přičemž více než 40 % všech takových plateb uskutečněných do roku 2021 pochází z této země. Indie provedla do roku 2021 48,6 miliard plateb v reálném čase – což je asi 2,6krát více než Čína, která je na druhém místě s 18,5 miliardami transakcí v reálném čase.

Klíčový vývoj:

Duben 2022 – Fiserv spustil Appmarket pro finanční instituce, kde mohou získat přístup k vybrané sadě fintech řešení, která jim pomohou fungovat efektivněji, oslovit nové zákazníky a efektivněji konkurovat. AppMarket posílí klienty finančních institucí Fiserv a osloví rozvíjející se bankovnictví koncertní ekonomiky a možnosti financování kryptoměn. Půjčky pro malé a střední podniky (SMB) a další priority.

Červen 2022 – Společnost ACI Worldwide oznámila svou novou platformu pro mobilní zapojení ACI Smart Engage, která obchodníkům po celém světě umožňuje poskytovat svůj inventář služeb a zboží přímo do chytrých telefonů spotřebitelů pomocí technologie rozpoznávání hlasu, polohy a obrazu, přičemž nakupování probíhá na cestách. na novou úroveň.

Segmentace trhu:

Analýza podle typu

Osobní kontakt (P2P)

Osobní kontakt (P2B)

Business-to-Person (B2P)

Ostatní

Analýza podle aplikace

BFSI

IT a telekomunikace

Maloobchod a elektronický obchod

Energie a veřejné služby

Ostatní

Geograficky je tato zpráva rozdělena do několika klíčových regionů, přičemž v těchto regionech zahrnuje tržby, tržby, podíl na trhu a míru růstu plateb v reálném čase.

– Severní Amerika (Spojené státy americké, Kanada)

– Evropa (Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Rusko)

– Asie a Tichomoří (Čína, Japonsko, Jižní Korea, jihovýchodní Asie, Indie, Austrálie, Tchaj-wan, Indonésie, Thajsko, Malajsie)

– Latinská Amerika (Mexiko, Brazílie, Kolumbie, Argentina)

-Blízký východ a Afrika (Turecko, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty)

Klíčové výhody plateb v reálném čase Zpráva o průzkumu trhu :

-Zpráva poskytuje kvantitativní analýzu tržních segmentů, aktuální trendy, odhady a dynamiku světové analýzy trhu plateb v reálném čase od roku 2023 do roku 2029 s cílem identifikovat převládající příležitosti na trhu s platbami v reálném čase.

– Průzkum trhu je nabízen spolu s informacemi spojenými s klíčovými faktory, omezeními a příležitostmi.

-Zdůrazňuje schopnost kupujících a dodavatelů umožnit zúčastněným stranám činit obchodní rozhodnutí zaměřená na zisk a posílit jejich síť dodavatelů a kupujících.

-Hloubková analýza segmentace trhu plateb v reálném čase pomáhá určit převládající tržní příležitosti.

-Velké země v každém regionu jsou mapovány podle jejich příspěvku k výnosům na globálním trhu.

-Umístění tržních hráčů usnadňuje benchmarking a poskytuje jasné pochopení současné pozice hráčů na trhu.

– Zpráva obsahuje analýzu regionálních i globálních trendů světového trhu, klíčových hráčů, tržních segmentů, aplikačních oblastí a strategií růstu trhu plateb v reálném čase.

Projděte si popis zprávy a obsah:

https://www.marketinsightsreports.com/reports/020111587619/global-real-time-payments-market-research-report-2023?mode=700

Čím se tato zpráva liší?

COVID- Analýza dopadů – Zpráva obsahuje podrobnosti o dopadu pandemie na trh plateb v reálném čase, dále včetně náhledů na situaci před COVID. Tato zpráva navíc přináší výhody, pokud jde o vyhlídky na zotavení po COVID, měnící se požadavky spotřebitelů a získávání vzorů cenných pro společnosti zabývající se platbami v reálném čase.

Analýza průmyslových trendů – Výzkum pokrývá současné trendy v oblasti plateb v reálném čase, které jsou rozšířeny o související technologie a posuny v průmyslových procesech. Diskutuje se o rozsahu digitálních a průmyslových technologií s cílem pomoci klientským firmám porozumět výhodám a rizikům obsaženým ve světle tržních trendů.

Metriky udržitelnosti plateb v reálném čase – Rostoucí obavy o výrobu a spotřebu šetrnou k životnímu prostředí posouvají v tomto výzkumu na další úroveň, protože výzkum se zaměřuje na nové metody zajištění udržitelnosti. Tyto poznatky zahrnují iniciativy šetrné ke klimatu přijaté některými hráči v odvětví plateb v reálném čase. Kromě toho jsou vyhodnocovány podrobnosti o vlivu výrobců na uhlíkovou stopu, aby si klienti uvědomili svůj příspěvek k cílům udržitelného rozvoje.

Obsah

1 Přehled trhu

1.1 Definice produktu a tržní charakteristiky

1.2 Velikost globálního trhu plateb v reálném čase

1.3 Segmentace trhu

1.4 Globální makroekonomická analýza

1.5 SWOT analýza

  1. Dynamika trhu

2.1 Ovladače trhu

2.2 Tržní omezení a výzvy

2.3 Nové trendy na trhu plateb v reálném čase

2.4 Dopad COVID-19

2.4.1 Krátkodobý dopad

2.4.2 Dlouhodobý dopad

3 Hodnocení přidruženého odvětví

3.1 Analýza dodavatelského řetězce

3.2 Aktivní účastníci odvětví

3.2.1 Klíčoví distributoři/maloobchodníci

3.3 Alternativní analýza

3.4 Dopad Covid-19 z pohledu průmyslového řetězce

A více…

Kup nyní @

https://www.marketinsightsreports.com/report/purchase/020111587619?mode=su?mode=700

Doplňkové služby: –

-Kromě seznamu zemí a společností uvedených ve studii si klienti mohou seznam upravit podle svých specifikovaných požadavků.

-Nabízíme 20% bezplatnou politiku přizpůsobení; klienti nás mohou požádat o zprávu šitou na míru po zvážení svých požadavků. Jakékoli úpravy však budou dokončeny po rychlé kontrole proveditelnosti.

Kontaktujte nás:

Irfan Tamboli (vedoucí prodeje) – Zprávy o statistikách trhu

Telefon: + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *